Autonieuws Geen onderdeel van een categorie

Koelvloeistof lekt

maart 30, 2022

Verschillende manieren

Koelvloeistof kan op vele manieren verloren gaan. Het koelsysteem kan lekken, bijvoorbeeld vanuit het koelvloeistofreservoir, de radiator of een van de slangen. Of de waterpomp of de koppakking is lek. Je kunt zelfs zijn vergeten de dop van het reservoir goed vast te zetten.

Auto lekt koelvloeistof

Kijk voor een rit even of er onder de auto misschien een plasje ligt. Dat kan natuurlijk regenwater zijn, maar ook olie of koelvloeistof – een signaal dat er ergens een lek is. Blijf dan niet rijden tot de temperatuur van de motor te hoog is opgelopen, want dan kan ook motorschade opleveren. Check regelmatig het koelvloeistofniveau en ga naar de garage als je het niet vertrouwt.

Tekst gaat verder onder de foto

Koelvloeistof lekt weg bij stilstaan

Als je auto een tijdje heeft stilgestaan en er ligt een plasje koelvloeistof onder, dan kan het zijn dat een van de rubberen slangen van het koelsysteem is verdroogd en gescheurd. Misschien hebben dieren in de slangen gebeten. Lekkende koelvloeistof laat zijn sporen na, dus volg het spoor naar het lek en vervang de lekkende slang. Of laat lekkende onderdelen vervangen door de garage – vul dan wel het koelsysteem bij voordat je naar de garage rijdt.

EGR-koeler lekt koelvloeistof

De EGR (Exhaust Gas Recirculation) voert een deel van de uitlaatgassen van een dieselmotor terug naar de motor, om de emissie van stikstofoxide (NOx) te beperken. Dit gebeurt bij heel hoge temperaturen en daarom is de EGR aangesloten op het koelsysteem. Door hoge zwavelgehaltes in biobrandstoffen kunnen na verloop van tijd minimale lekkages optreden in de EGR. Die lekkages treden pas op nadat de motor is stilgezet. Dan kan de koelvloeistof de verbrandingsruimte in lopen, wat grote motorschade tot gevolg kan hebben. Ook corrosie kan lekkage veroorzaken, het is dus zaak om altijd de juiste koelvloeistof te gebruiken.

Koelvloeistof lekt door koppakking

Als je merkt dat de motor koelvloeistof verliest, maar je ziet geen sporen van lekkage, kijk dan eens naar de uitlaat en de binnenkant van de olievuldop. Komt er witte rook uit de uitlaat terwijl de motor warm is en ruik je een eigenaardige geur? En zie je een mayonaiseachtige substantie in de olievuldop? Dan is waarschijnlijk de koppakking lek. Daardoor komt er koelvloeistof bij de motorolie en ontstaat de zogenoemde sludge die je onder de vuldop kunt zien. Als je te lang doorrijdt met een lekke koppakking, dan kan de motor behoorlijk beschadigen. Ga dus snel naar de garage.

Lpg-verdamper lekt koelvloeistof

De verdamper van de lpg-installatie moet gekoeld worden om lpg (een vloeibaar gemaakt gas) voor verbranding in de motor gasvormig te maken. Daarom koelt het koelsysteem ook de lpg-verdamper. Als er geen koelvloeistof circuleert, kan de verdamper zijn functie niet vervullen en kan de auto niet meer op lpg rijden. Een manier om te controleren of de verdamper lekt, is om een tijdje met aangevulde koelvloeistof op benzine te rijden. Als het koelvloeistofniveau niet zakt en rijdend op lpg zakt het niveau wel, dan is de lpg-verdamper waarschijnlijk lek.

Tekst gaat verder onder de foto

Waterpomp lekt koelvloeistof

De waterpomp moet de koelvloeistof in het koelsysteem rondpompen om de motor te koelen. Een lager en een keerring zorgen dat de pomp soepel loopt en er geen vloeistof weglekt. Een oude waterpomp kan gaan lekken. Daardoor zakt niet alleen het niveau in het koelsysteem, maar als de koelvloeistof in het lager terechtkomt, gaat dat ook minder soepel lopen. Dat kan allerlei schade aan de motor opleveren.

Koelvloeistof bijvullen

Je kunt heel eenvoudig het koelvloeistofniveau controleren en zo nodig koelvloeistof bijvullen. Raadpleeg daarvoor eerst het instructieboekje van je auto. Vul alleen koelvloeistof bij als de motor koud is, want het systeem staat onder druk en als je de vuldop van de radiator of het expansievat opendraait, kan er hete koelvloeistof uit spuiten. Op het expansievat is aangegeven wat het juiste niveau is bij koude motor. Te laag is niet goed, maar te hoog ook niet, want dan loopt de druk in het systeem te hoog op, met alle lekkagerisico’s van dien.

Koelvloeistof lekt, wat zijn de kosten?

Natuurlijk kun je koelvloeistof steeds bijvullen, maar dat is symptoombestrijding. Dat kost je telkens een fles koelvloeistof à ongeveer tien euro per liter, maar het probleem is daarmee niet verholpen. Een relatief voordelige manier om lekkage te stoppen is het toevoegen van een speciaal additief, zoals Lindemann Radiator & Block Stop Leak, Wynn’s Radiator Stop Leak en Cooling System Stop Leak, Radiator Stop Leak van Toolstation of Coolant Leak Repair van K-Seal. Kijk internet er maar op na. Kosten rond de twee à drie tientjes.

Als je doorrijdt met een lekkend koelsysteem en je motor raakt oververhit, dan kan ingrijpende motorschade optreden en zijn de kosten veel hoger. Neem bij lekkage van het koelsysteem dus zo snel mogelijk maatregelen.

Koelvloeistof is geen fijn spul

Koelvloeistof is troep. Het bestaat voor ongeveer de helft uit water, de andere helft is antivries en additieven, zoals middelen tegen schuimvorming en corrosie. Het antivriesgedeelte is ethyleenglycol. Deze heldere en enigszins stroperige vloeistof ruikt zoetig, maar is zeer giftig. Daarom moet je koelvloeistof beslist buiten het bereik van kinderen en dieren houden.