Autonieuws

Forse investeringen in verkeersveiligheid

maart 9, 2023

500 miljoen euro

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er tot 2030 via de Investeringsimpuls verkeersveiligheid 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Waar in de eerste ronde van de Investeringsimpuls verkeersveiligheid in 2020 al 165 miljoen euro werd verdeeld, is nu in de tweede ronde 75 miljoen euro verdeeld. De aanvragers doen hier bovenop zelf ook nog een financiële bijdrage. De aanvragers hebben tot en met december 2027 om de plannen uit te voeren.

Extra geïnvesteerd

In 2020 zijn 207 aanvragen ingediend in de eerste ronde voor onder andere het aanleggen van wegversmallingen, drempels en vrijliggende fietspaden en het verbreden van fietspaden. Tijdens de tweede aanvraagronde hebben 264 gemeenten, provincies en waterschappen een rijksbijdrage ontvangen. Dit zijn 57 aanvragen meer dan in de eerste ronde. In de eerste en tweede ronde samen heeft al 84% van het totaal aantal wegbeheerders extra geïnvesteerd in de verkeersveiligheid.

Zoveel mogelijk verkeerssituaties verbeteren

Minister Harbers: “Het is belangrijk om met deze middelen zoveel mogelijk verkeerssituaties te verbeteren. Bijna iedereen kent wel een fietspad dat net te dicht op de rijbaan ligt of een kruising die beter een rotonde zou kunnen zijn. Door deze investeringen worden onder andere 180 schoolzones, 418 drempels, 28 zebrapaden en 45 rotondes aangelegd die de verkeersveiligheid voor weggebruikers flink verbeteren. Samenwerking is hierbij cruciaal. Fijn om te zien dat al zo veel gemeenten en andere medeoverheden een aanvraag hebben gedaan!”

Derde aanvraagronde

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat op basis van de ervaringen en resultaten uit de eerste en tweede aanvraagronde de derde aanvraagronde vormgeven. Samen met haar partners blijft het ministerie zich inzetten op het vergroten van het aantal overheden dat gebruik maakt van de regeling, zodat we samen de verkeersveiligheid in Nederland nog verder kunnen verbeteren.