Autonieuws

Dit zijn de mobiliteitsstandpunten van grote politieke partijen

november 22, 2023

Mobiliteitsstandpunten Tweedekamer Verkiezingen

In onderstaand overzicht staan de mobiliteitsstandpunten van de VVD, GroenLinks/PvdA, BBB, CDA, PVV, D66, SP, VOLT en Partij voor de Dieren op een rij.

VVD

Interessant is om kennis te nemen van hetgeen de meest relevante politieke partijen vinden op het gebied van (auto)mobiliteit. Zo schrijft de VVD in het verkiezingsprogramma in de toekomst toe te willen werken naar een stelsel van Betalen naar Gebruik waaraan iedereen bijdraagt, ook bij gebruik van elektrisch vervoer. Uitgangspunt is dat de belasting op de auto niet wordt verhoogd.

“We zorgen dat het financieel blijft lonen om elektrisch te rijden en we zorgen ervoor dat daar in de begroting van het Rijk ook op een moderne manier mee om wordt gegaan.”

GroenLinks/PvdA

GroenLinks/PvdA willen de invoering van Betalen naar Gebruik voor automobilisten versnellen zodat de vervuiler gaat betalen. Het is naar hun oordeel eerlijker om een lager tarief te rekenen in regio’s waar mensen afhankelijk zijn van de auto omdat openbaar vervoer geen goed alternatief vormt en er vindt differentiatie naar tijd plaats.

“We investeren in (snel)fietspaden in het binnen- en buitengebied, voldoende fietsstallingen (waaronder bij stations) en landelijke regelgeving wordt aangepast om (snor)scooters binnen de bebouwde kom van het fietspad te weren.”

BBB

De BBB is tegen het Betalen naar Gebruik op de manier zoals tot nu toe in de politiek is besproken. Met de zogenaamde ‘platte taks’ worden autogebruikers in de regio harder geraakt dan mensen in de Randstad, vindt de partij. Dit komt doordat er steeds grotere reisafstanden vereist zijn voor basis­voorzieningen, zoals scholen, politiekantoren en supermarkten, terwijl er geen tot weinig alternatieven (OV) voorhanden zijn.

“We voeren geen rekeningrijden (Betalen naar Gebruik) in naast of boven op de huidige belastingen en heffingen die al het gebruik en bezit belasten.”

CDA

Het CDA zegt tegenstander te zijn van rekening rijden op het platteland, omdat iemand die daar woont minder alternatieven heeft voor de auto dan iemand in de stad en wil voor het in stand houden van het wegennet mensen buiten Nederland via een e-vignet een bijdrage laten betalen.

“Een circulaire economie (hergebruik) op het vlak van bijvoorbeeld metalen is simpelweg nodig om concurrerend te blijven en om de leveringszekerheid van grondstoffen veilig te stellen.”

PVV

In het verkiezingsprogramma schrijft de PVV: “Dit kabinet denkt het klimaat te kunnen redden door de automobilist aan te pakken en wil van autorijden een luxeproduct maken door de lasten steeds verder te verzwaren. Men wil rekeningrijden invoeren, er komt een ban op de brandstof­auto en de brandstofprijs gaat door het dak. Puur pestgedrag om de staatskas te spekken. Wij willen niet dat de automobilist nog langer gebruikt wordt als melkkoe.”

“Wij vinden dat iedereen zelf moet bepalen op welke manier iemand naar zijn of haar bestemming reist.”

D66

D66 wil autorijden eerlijker maken door rekeningrijden in te voeren. Met een heffing gebaseerd op CO2-uitstoot, plaats, tijd en gewicht en een hoger tarief in de stedelijke gebieden om daar het autogebruik te ontmoedigen en de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Tegelijkertijd wil D66 een korting in gebieden waar men afhankelijker is van de auto omdat de voorzieningen op grotere afstanden liggen en het OV-aanbod minder is.

“We willen de automobiliteit verduurzamen en zo de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof terugdringen. We blijven elektrische auto’s stimuleren met subsidies en belastingvoordelen.”

ChristenUnie

“We maken serieus werk van de doelstelling om vanaf 2030 alleen zero-emissie personenvoertuigen in de showroom toe te staan. Forenzen moeten daarnaast het recht op een kilometervergoeding behouden bij het gebruik van een fiets van de zaak. Net als voor autoforensen mogen werkgevers fietsers een kilometervergoeding geven. Dit is staand beleid en blijft ongewijzigd, wat betreft de ChristenUnie.”

Partij voor de Dieren

“Door te investeren in nieuwe fietssnelroutes en fietsstraten vergroten we de (woon-werk)afstand die comfortabel met de fiets afgelegd kan worden.”

SP

De SP wil dat autorijden schoner en niet duurder wordt en steunt de verplichting voor producenten dat alle nieuwe auto’s uiterlijk vanaf het jaar 2035 emissievrij moeten zijn. De partij is tegen rekeningrijden (Betalen naar Gebruik). Verder is de SP van mening dat “oneerlijke subsidies en belastingvrijstellingen voor stekkerauto’s terecht komen bij mensen die het niet nodig hebben.” Die categorie moet daarom voortaan volwaardig belasting betalen om te voorkomen dat mensen die geen stekkerauto kunnen de rekening gepresenteerd krijgen. Als het aan de SP ligt worden alle wegen in Nederland tolvrij en wordt er geïnvesteerd in fiets- en wandelinfrastructuur. De partij schrijft in het verkiezingsprogramma meer te willen investeren in het OV en provincies de mogelijkheid te willen bieden om eigen vervoersbedrijven op te richten. Verder wil de SP het OV direct overal goedkoper maken door de BTW te schrappen en uiteindelijk toewerken naar gratis OV.

VOLT

Volt wil dat de subsidies voor elektrische auto’s voortgezet wordt tot en met 2030, alhoewel het na 2025 wel langzaam afgebouwd zal worden. Volt wil dat de maximum catalogusprijs van auto’s die met subsidie mogen worden gekocht vanaf 2025 omlaag gaat en steeds verder afgebouwd wordt.

Bron: RAI Vereniging Verkiezingsbijlage