Achtergrond Autonieuws

Verkeersboetes 2024: een overzicht van alle tarieven

oktober 18, 2023

De tarieven stijgen met 10 procent

De hoogte van de verkeersboetes wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De overheid kijkt naar ontwikkelingen en ook naar de consumentenprijsindex (CPI), ter compensatie van de geldontwaarding. Voor de verkeersboetes 2024 is gekeken naar de periode tussen juni 2022 en juni 2023. Op basis van deze cijfers is besloten om de tarieven van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) voor 2024 met 10 procent te verhogen, waarvan 5,7 procent inflatiecorrectie en 4,3 procent aanvullende verhoging.

Hogere boetes: extra inkomsten voor overheid

De verhoging van de tarieven met 10 procent – zoals opgenomen in het Wahv-document – zorgt voor een stijging van de ontvangsten ‘Boeten en Transacties’ op de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid met circa 43 miljoen euro in 2024, oplopend naar circa  59 miljoen euro vanaf 2028. Hierbij is ook rekening gehouden met de uitbreiding van het aantal digitale flitspalen en focusflitsers en de vervanging van het huidige aantal trajectcontrolesystemen.

Administratiekosten boetes 2024

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) is in Nederland verantwoordelijk voor het versturen en innen van de boetes voor overtredingen. Alle bedragen die in dit artikel over verkeersboetes 2024 worden genoemd, zijn exclusief 9 euro administratiekosten. Dat bedrag blijft in 2024 hetzelfde.

Verkeersboetes gevoelig onderwerp

De hoogte van verkeersboetes is in Nederland al jaren een gevoelig onderwerp. De afgelopen jaren zijn de tarieven namelijk telkens gestegen. Soms met een paar euro, maar ook met grotere bedragen. Feit is dat je in Nederland flink moet betalen als je verkeersovertredingen begaat, of dat nu door rood rijden is of als je te hard rijdt.

Verkeersboetes 2024

Goedgekeurde tarieven verkeersboetes 2024

In dit artikel over Verkeersboetes 2024 zetten we de definitieve en dus goedgekeurde tarieven van de verkeersboetes van 2024 voor jou op een rij. Van algemene verkeersovertredingen tot de tarieven van snelheidsovertredingen binnen een erf, binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op autosnelwegen. Ook geven we een overzicht van deze boetes indien er sprake is van wegwerkzaamheden.

Opvallende stijgers

Op voorhand al een paar opvallende stijgers in het overzicht van verkeersboetes 2024: een mobiel in de hand houden tijdens het rijden kost in 2023 nog 380 euro, maar dat bedrag neemt in 2024 toe tot liefst 420 euro. Een stijging van 40 euro! Ook door rood rijden wordt duurder. In 2023 betaal je daar nog 280 euro voor, maar dat wordt in 2024 alweer 300 euro, een toename van 20 euro.

Algemene verkeersovertredingen

Tarieven van snelheidsovertredingen

In onderstaande overzichten zetten we de tarieven van snelheidsovertredingen op een rij.

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

Overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

Overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

Per 1 januari 2024

Tot zover een overzicht van de tarieven van Verkeersboetes 2024. De overheid zal deze boetetarieven met ingang van 1 januari 2024 implementeren in de Nederlandse boetesystemen. Vanaf dat moment zijn deze bedragen van toepassing bij verkeersovertredingen.

Headerfoto: www.youtube.com/@PolitieLandelijkeEenheid