Autonieuws

Steeds meer EV’s, maar het stroomnet is vol, wat nu?

oktober 23, 2023

Serieuze gevolgen

Minister Jetten, zegt: “Huishoudens en bedrijven zijn in recordtempo aan het verduurzamen. Dat is goed nieuws, maar legt ook een enorme druk op ons stroomnet. Ondanks de forse investeringen van de netbeheerders en eerdere maatregelen loopt het stroomnet op steeds meer plekken tegen de grenzen aan. Zonder ingrijpen heeft dat serieuze gevolgen voor onze duurzame ambities en economie. Daarom nemen we nu nieuwe maatregelen die buiten de gebaande paden gaan, om de uitbreiding van het stroomnet te versnellen en meer ruimte te creëren.”  

Nieuwe maatregelen

Het kabinet en de netbeheerders zijn genoodzaakt om maatregelen te nemen om te zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte blijft voor woningbouw, economische ontwikkeling en de verduurzaming van huishoudens, mobiliteit en bedrijven. De maatregelen zijn gericht op het sneller uitbreiden van het stroomnet, beter benutten van de huidige ruimte op het net en het verplaatsen van de vraag naar elektriciteit buiten piekuren.

“Zonder ingrijpen wordt het stroomnet in Utrecht, Gelderland en Flevoland vanaf 2026 op piekmomenten te zwaar belast”

Sneller bouwen

“De netbeheerders doen er alles aan om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk uit te breiden. De jaarlijkse investeringen verdubbelen komende tijd van 4 miljard naar jaarlijks 8 miljard euro vanaf 2025. Maar ondanks de forse investeringen groeit de vraag naar ruimte sneller dan de uitbreidingen van het net. Het kabinet wil de uitbreidingen daarom versnellen. Onder meer door proactief te zorgen dat er grond beschikbaar is voor de bouw van het elektriciteitsnet en door juridische procedures en vergunningverlening te verkorten. Bijvoorbeeld door bepaalde uitbreidingen van het net als ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ aan te merken om de procedure potentieel met 1,5 jaar te verkorten”, zo valt te lezen op Rijksoverheid.

Honda e.Ny1

Stroomnet beter benutten

“Het stroomnet zit alleen tijdens piekmomenten vol, als veel bedrijven en huishoudens tegelijk veel elektriciteit gebruiken. Bijvoorbeeld tussen 16 en 20 uur ’s avonds. Er is nog veel onbenutte potentie met het verminderen van de pieken met congestiemanagement. Daarbij sluiten netbeheerders contracten met grootverbruikers om op piekmomenten als dat nodig is tijdelijk minder elektriciteit te gebruiken. Daardoor kunnen er meer bedrijven worden aangesloten. Deze aanpak wordt nu verbeterd door netbeheerders en toezichthouder ACM en aantrekkelijker voor bedrijven om aan deel te nemen. Daarnaast wordt een deelnameplicht verder uitgewerkt. Dat betekent dat grootverbruikers die veel elektriciteit gebruiken een bod doen aan de netbeheerder tegen welke prijs zij een bepaalde hoeveelheid stroom minder afnemen tijdens piekmomenten.”

Het kabinet en de netbeheerders willen daarnaast vanaf 2024 proactief veilingen (flexibiliteitstenders) starten waarmee bedrijven zoals een batterij-exploitant, voor een langere periode op strategische plekken ruimte op het stroomnet kunnen aanbieden tijdens piekomenten.

Energiehubs

Het kabinet stelt 166 miljoen euro beschikbaar voor de stimulering van energiehubs. Daarbij stemmen bedrijven lokaal hun elektriciteitsvraag en -aanbod op elkaar af waardoor er minder ruimte op het stroomnet nodig is. Het wordt in 2024 daarnaast mogelijk voor bedrijven om de beschikbare ruimte op het net te delen met elkaar via groepscontracten. Zo kan een bedrijf de ruimte op het stroomnet gebruiken die een ander bedrijf op dat moment niet nodig heeft.

Slimme, aanstuurbare warmtepompen en laadpalen

Bij huishoudens worden slimme, aanstuurbare warmtepompen en laadpalen in de toekomst de norm. Daarmee wordt het stroomnet op piekmomenten minder belast en blijft er voldoende ruimte voor de verduurzaming van huizen. Het kabinet zet hiervoor in op de ontwikkeling van nieuwe standaarden en certificering. Voor openbare laadpalen wordt flexibel laden een standaardonderdeel van de contracten met gemeenten.

Ook de slimme EV speelt een rol

Ook de ‘slimme’ EV speelt een belangrijke rol in alle toekomstplannen. Een batterij-elektrische auto heeft soms de mogelijkheid om als grote powerbank te fungeren voor een huishouden. De energie die in een huishouden wordt gebruikt, is dan afkomstig uit het accupakket van een auto. Ook op die manier kan het stroomnet worden ontlast.