Autonieuws

Prinsjesdag 2022: Plannen voor verkeer en vervoer

september 20, 2022

De plannen voor verkeer en vervoer: in een notendop komt het neer op het volgende. Rijksoverheid: “Nieuwe woonwijken moeten goed bereikbaar zijn. Zodat bijvoorbeeld werk, school en hobby’s goed bereikbaar blijven. Het kabinet maakt daar in 2023 € 900 miljoen voor vrij.”

Met dit geld kunnen gemeenten bijvoorbeeld bestaande wegen verbreden, een extra brug of een buslijn aanleggen of een rotonde of fietstunnel maken bij een nieuwe woonwijk.

Onderhoud van wegen, spoor en water

Er zijn nog meer details vrijgegeven. Zo begroot het kabinet in 2023 een stevig bedrag van € 4 miljard voor het onderhoud van wegen, spoor, vaarwegen en waterkeringen. “Om te zorgen dat het land beschermd blijft tegen water, bijvoorbeeld tijdens een zware storm. En zodat mensen en bedrijven in Nederland goed in verbinding blijven met elkaar en met het buitenland”, aldus Rijksoverheid.

Veiligere wegen

Ook voor de verkeersveiligheid zijn er plannen vrijgegeven. “Elk verkeersslachtoffer is er 1 teveel”, aldus de overheid. “Daarom investeert het kabinet in verkeersveiligheid. Onder andere is in 2023 € 25 miljoen gereserveerd voor het verbeteren en veiliger maken van Rijks-N-wegen. Het risico op een ernstig ongeluk is op een N-weg groter dan op andere wegen.”

Prinsjesdag

Het Belastingplan wordt ieder jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Bij akkoord gelden ze meestal vanaf 1 januari van het eerstvolgende jaar. Lees alles over Prinsjesdag 2022!