Autonieuws

Nederlandse Staat wordt gedeeltelijk eigenaar van netbeheerder Stedin

september 10, 2023

Miljoenen aansluitingen

Stedin is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar dik 2 miljoen huishoudens en industriële klanten. Stedin maakt het dus ook mogelijk dat jij je elektrische auto thuis kunt opladen. Netwerkbedrijf Stedin is verantwoordelijk voor het netwerk in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Dit netwerk omvat ongeveer 2,3 miljoen aansluitingen voor zowel huishoudens als zakelijke klanten.

Energietransitie vraagt om toekomstbestendig netwerk

Stedin investeert fors in het elektriciteitsnet om de kwaliteit te borgen en te zorgen dat er in de toekomst voldoende capaciteit is voor verduurzaming en uitbreiding. Het bedrijf stak in 2022 ruim 700 miljoen euro in haar netwerk en tot 2030 wordt nog eens ten minste 8 miljard euro aan investeringen verwacht. Om de komende jaren te kunnen blijven investeren hebben Stedin en haar aandeelhouders de staat verzocht om een kapitaalbehoefte van 500 miljoen euro in te vullen. Het kabinet is voornemens dit verzoek in te willigen en heeft hiervoor afgelopen jaar in de Miljoenennota van 2023 een reservering gemaakt.

Overstappen van fossiele energie op duurzame elektriciteit

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Het is van cruciaal belang dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet op hoog tempo doorgaat. Voor alle huishoudens en bedrijven die de komende jaren zelf elektriciteit willen produceren of overstappen van fossiele energie op duurzame elektriciteit is veel meer ruimte nodig. Netbeheerders, de overheid en bedrijven werken met man en macht aan oplossingen voor het volle stroomnet. Ik ben blij dat de Rijksoverheid nu ook financieel kan bijspringen.”

Minister Kaag van Financiën: “We staan met de energietransitie voor een grote opdracht. Toegang tot het energienetwerk is essentieel en het energienet moet robuust en toekomstbestendig zijn. Het kabinet wil graag met deze kapitaalstorting een bijdrage leveren aan de borging van het publieke belang van de energievoorziening.”

Aandeelhouderschap

Met de storting van 500 miljoen euro kapitaal wordt de Staat voor 11,9 procent aandeelhouder in Stedin. Daarmee wordt het regionale netwerkbedrijf een staatsdeelneming. Het aandeelhouderschap van het bedrijf is momenteel in handen van 42 gemeentes in het verzorgingsgebied waar Stedin is aangesteld als regionaal netbeheerder. Het publieke aandeelhouderschap is een van de pijlers om de publieke belangen van een efficiënt en goed opererend netwerkbedrijf te borgen.