Autonieuws

Mobiliteitsalliantie pleit voor extra aandacht voor mobiliteit in regeerakkoord

oktober 30, 2023

Deltaplan 2035 van de Mobiliteitsalliantie

Eerst even wat uitleg over de Mobiliteitsalliantie. Deze partij vertegenwoordigt een diverse groep organisaties die grote waarde hechten aan mobiliteit. De leden van de Mobiliteitsalliantie zijn ANWB, Arriva, BOVAG, Bouwend Nederland, EBS, FEHAC, Fietsersbond, GVB, HTM, Keolis, KNAC, Koninklijk Nederlands Vervoer, MKB-Infra, NKC, NS, OV-NL, Qbuzz, RAI Vereniging, RET, Schiphol, Transport & Logistiek Nederland, Transdev, VNA, Vereniging Zakelijke Rijders en Wandelnet.

Marga de Jager is voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Met Deltaplan 2035 dragen we oplossingen aan voor het volgende kabinet om de bereikbaarheid van woningen, werk, zorg, onderwijs en recreatie te behouden en verbeteren. Samen staan we voor de opdracht om reizen voor iedereen betaalbaar te houden en elke afgelegde kilometer een schone kilometer te maken.”

Waarschuwing

De 25 partijen uit de sector waarschuwen dat Nederland stilvalt als het nieuwe kabinet er niet voor kiest Nederland bereikbaar te houden. En zonder stevig beleid voor de verduurzaming van mobiliteit, blijft deze achter bij de doelstellingen. Forse investeringen vanuit het Rijk zijn nodig.

Centrale thema’s

Elektrisch rijden moet betaalbaarder worden en het moet aantrekkelijker worden om schone vervoermiddelen te combineren. De verschaling van het OV in heel Nederland moet stoppen, investeren is juist nodig. Daarnaast zijn investeringen in de laadcapaciteit voor consumenten en ondernemers nodig, want bij ongewijzigd beleid schiet de capaciteit in 2030 tekort.

Betaalbaarheid. De consumentenprijsindex voor vervoer is sinds 2020 fors harder gestegen dan de algemene consumentenprijsindex. Reizen betekent meedoen. De Mobiliteitsalliantie wil voorkomen dat mensen buiten de boot vallen doordat ze hun reis niet kunnen betalen.

Bereikbaarheid. Dit vraagt om extra investeringen in beheer en onderhoud van infrastructuur op het hoofd- en onderliggende netwerk. Geplande investeringen (zoals de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en de doorgeschoven wegprojecten zodra er weer stikstofruimte is) moeten doorgaan. Ook het maken van nieuwe uitbreidingsplannen mag niet stoppen. Slimmer benutten van bestaande netwerken en vervoermiddelen met hubs en het spreiden van reizigersstromen, maar ook de nabijheid van voorzieningen, verdienen meer aandacht en zijn buitengewoon actueel in tijden van schaarste.

Schaarste

Schaarste aan mensen en middelen en beperkte stikstofruimte maken slimme oplossingen nog belangrijker dan voorheen, aldus De Jager: “Bij ruimtelijke plannen moeten we beter kijken hoe we voorzieningen dicht bij elkaar plannen en zo onnodig lange reizen voorkomen. Ook slimmer gebruik van mobiliteit wordt belangrijker, onder meer door reizen te spreiden en via goede hubs op elkaar aan te sluiten.” Maar er is niet één oplossing, aldus De Jager. “Omdat de bevolking en economie groeien, blijft uitbreiding ook noodzakelijk.”

Initiatieven en voorbeelden

Het Deltaplan 2035 bevat tal van initiatieven en voorbeelden voor beleidsmakers en werkgevers. Zo draagt de sector behalve te vragen, ook zelf stevig bij. De maatregelen op hoofdlijnen op een rij:

Bereikbaarheid:

Zet stevig in op het slimmer benutten van de huidige capaciteit door:

Duurzaamheid

Dit kan onder meer door:

Betaalbaarheid

Om bovenstaande te realiseren is een combinatie van geldstromen nodig:

Verder pleit de alliantie ervoor om:

Deltaplan 2035 downloaden? Dat kan hier!