Autonieuws

Is elektrisch rijden beter voor het milieu?

april 29, 2022

Zolang de stroom van het landelijke elektriciteitsnet niet 100% afkomstig is van hernieuwbare bronnen, zoals zonnepanelen en windmolens, is een elektrische auto ook niet 100% groen. Wél als je bijvoorbeeld gebruikmaakt van eigen zonnepanelen. Dan is er geen ‘indirecte uitstoot’.

Maar als je de uitstoot tijdens de productie van elektriciteit meerekent, dan moet je toch ook de uitstoot meerekenen die vrijkomt tijdens de productie van benzine en diesel? En hoe zit het dan met de productie van lithium-ion-batterijen en het winnen van essentiële grondstoffen voor deze batterijen? Dit zijn allemaal logische vragen als we willen weten hoe milieuvriendelijk een elektrische auto werkelijk is. Maar ook lastige vraagstukken die niet eenvoudig zijn te beantwoorden.

Well to wheel

Om de indirecte uitstoot van elektrische auto’s te kunnen vergelijken met die van benzine- en dieselauto’s wordt vaak gekeken naar totale uitstoot van alle processen bij elkaar. Dus niet alleen de uitstoot tijdens het rijden, maar ook tijdens de productie van de auto, de productie van brandstoffen/elektriciteit, de uitstoot tijdens het rijden, transportwerkzaamheden en alles daartussenin.

De totale uitstoot van al deze factoren bij elkaar opgeteld wordt ook wel de ‘well to wheel-uitstoot’ (WTW) genoemd. Uit onderzoeken van onder andere TNO en Milieu Centraal blijkt dat de WTW-uitstoot van een elektrische auto 30 tot 40% lager is dan die van een benzine- of dieselauto.

Milieu Centraal baseert dit op eigen onderzoek, waarbij de totale CO2-uitstoot (WTW) van een 100% elektrische auto werd berekend en vergeleken met die van een gemiddelde middenklasse benzineauto. Daarbij werd rekening gehouden met de productie van de auto en de batterij, een totaal van 220.000 gereden kilometers en het gebruik van grijze stroom uit Nederland met een CO2-emissiefactor van 0,475 kg CO2/kWh.

Verbetering door vergroening

In het Klimaatakkoord staat dat tegen 2023 minimaal 70% van de Nederlandse elektriciteit afkomstig moet zijn van hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Door de vergroening van het elektriciteitsnet zal de CO2-besparing van een elektrische auto de komende periode verder toenemen ten opzichte van een brandstofauto.

Fijnstof elektrische auto

Volgens Milieu Centraal stoot een elektrische auto ook 15 tot 20% minder fijnstof uit vergeleken met een brandstofauto. Fijnstof komt bij een elektrische auto uiteraard niet uit een uitlaat, maar ontstaat door de slijtage van banden en remmen.

Door het hoge voertuiggewicht van een elektrische auto hebben de banden het zwaarder te verduren. Dat geldt in principe ook voor de remmen, alleen maken elektrische auto’s veel gebruik van regeneratief remmen waarbij de auto afremt op de motor. De conventionele remmen worden daardoor minder belast, waardoor de netto fijnstofuitstoot van een elektrische auto lager uitvalt dan bij een vergelijkbare brandstofauto.