Autonieuws

Er komen meer waterstoftankstations in Nederland

november 24, 2022

Waterstof als schone brandstof

Heijnen: “Ik zie waterstof als schone brandstof voor met name vrachtwagens erg zitten. Zwaar verkeer kan op waterstof veel kilometers maken, zonder uitlaatgassen. Onze transportsector is ambitieus en ik ook, samen kunnen we tempo maken.”

Nederland telt anno 2022 in totaal 14 waterstoftankstations. Dat zouden er in 2025 liefst 50 moeten zijn volgens de doelstellingen in het Klimaatakkoord van 2019. Opschaling is dus noodzakelijk. Volgens de staatssecretaris gaat dat lukken met extra subsidiëring, in het bijzonder gericht op tankstations voor zwaar transport, binnenvaart en bouwmachines.

Waterstoftankstation elke 100-150 kilometer

Met de subsidieregeling wil Heijnen het gebruik van waterstof als brandstof op de weg een impuls geven. Om de klimaatdoelen te halen, wil ze inzetten op meerdere technieken om zonder uitstoot te rijden. Elektrisch met een batterij, of op waterstof. Dat past ook bij Europese regelgeving waar Nederland zich voor heeft ingespannen. Die schrijft voor dat er meer waterstof gebruikt moet worden in de industrie en in de transportsector en dat langs de snelweg elke 100-150 kilometer en bij de grote stedelijke knooppunten een waterstoftankstation moet komen, in de hele Europese Unie (EU).

Vrachtauto op waterstof

Kip-ei situatie doorbreken

Dat er in Nederland nog maar weinig waterstoftankstations zijn, vormt een drempel om te investeren in waterstofvrachtwagens. En omdat er weinig vrachtwagens rijden, is het niet aantrekkelijk een waterstoftankstation te openen. Dit kip-ei-probleem wil Heijnen doorbreken met een subsidieregeling. “Subsidie is nodig, omdat investeren in waterstofvrachtwagens of -bussen een stuk duurder is dan in hun broertjes en zusjes op diesel”, stelt Heijen.

Begin 2024 start subsidieregeling

De subsidieregeling gaan naar verwachting begin 2024 van start. Kern is dat plannen subsidie krijgen als zowel een tankstation gebouwd wordt als dat de bijbehorende vrachtwagens aangeschaft worden. Gemiddeld zo’n 20-25 per tankstation. Dat kan ook in samenwerking tussen partijen. Zo komt vraag en aanbod tegelijkertijd tot stand en kunnen op steeds meer plekken in het land rendabele waterstoftankstations het levenslicht zien.

Vrachtauto op waterstof

Belangrijke stappen te zetten met waterstof

Bestuursvoorzitter van Transport en Logistiek Nederland Elisabeth Post: “Het is belangrijk en goed dat er geïnvesteerd wordt in de infrastructuur van zero-emissievoertuigen. Dat geldt niet alleen voor batterij-elektrische voertuigen, maar zeker ook voor waterstof-elektrische. Het is dus goed dat IenW helpt om daarin belangrijke stappen te zetten. De komende jaren is de uitdaging om snel verder op te schalen.”

5 tot 10 extra waterstoftankstations

De 22 miljoen euro die Heijnen uittrekt voor de subsidieregeling is naar schatting voldoende om op 5 tot 10 plekken in het land tankstations met bijbehorende vrachtwagens van de grond te krijgen. Het exacte aantal hangt af van de precieze projectvoorstellen die ingediend worden. Dat is een goed begin, maar er is meer nodig om waterstof grootschalig van de grond te krijgen en de klimaatdoelen te halen. Heijnen verkent daarom de komende periode hoe er meer budget beschikbaar kan komen.

Alle vrachtwagens schoon in 2050

Nederland wil met steeds meer andere landen dat alle nieuwe vrachtwagens vanaf 2040 zonder uitlaatgassen rijden. Daarmee zijn alle vrachtwagens, die gemiddeld ongeveer 10 jaar rondrijden, schoon in 2050. Ondernemers kunnen nu en de komende jaren met subsidie overstappen op een schone vrachtwagen. Het kabinet investeert niet alleen voor transport in waterstof, ook voor de industrie en het verwarmen van woningen zijn er plannen.