Achtergrond Autonieuws

Blankenburgverbinding (rijksweg A24) krijgt automatische tolheffing – VIDEO

augustus 16, 2023

Blankenburgverbinding

De regio Rotterdam is een van de drukste gebieden van Nederland. Er wonen en werken veel mensen. Doordat het zo druk is zijn de wegen rondom Rotterdam erg vol en staan er vaak files. Dit zorgt ervoor dat de regio minder goed bereikbaar is. Dit probleem wordt opgelost – in hoeverre dat mogelijk is – met een nieuwe verbinding tussen de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam: de Blankenburgverbinding. Oftewel: de nieuwe rijksweg A24.

Dive-unders en fly-overs

De Blankenbergverbinding bestaat uit een vijftal deelprojecten: Knooppunt Rozenburg, Maasdeltatunnel, Hollandtunnel, Knooppunt Vlaardingen en het verbreden van de A20. Er is gekozen voor diverse dive-unders, waarbij wegen haast onzichtbaar worden in het landschap. Zo blijft de polder mooi. Boven het havengebied is dat door ondergrondse leidingen niet mogelijk. Daar is gekozen voor fly-overs boven de A15. Deze fly-overs worden gebouwd op een berg die als bijnaam ‘Blankenberg’ heeft. De Blankenberg krijgt uiteindelijk een hoogte van 20 meter. In onderstaande video de complete uitleg van de Blankebergverbinding.

VIDEO: Blankenburgverbinding

Automatische tolheffing in Nederland

Op de nieuwe rijksweg A24 zal sprake zijn van tolheffing, maar wel op een manier die je ook in het buitenland al aantreft: automatische tolheffing. In landen als Frankrijk en Italië is dit de normaalste zaak van de wereld. In Nederland is het nog nieuw. Wat voor systeem krijgen we in Nederland? Simpel: in plaats van stoppen legt het systeem het kenteken van ieder passerend voertuig vast. Deze vorm van tolheffing wordt ingevoerd op het moment dat de Blankenburgverbinding open gaat. De tol wordt gebruikt om weg versneld af te betalen. Nederland kent nu alleen tolheffing met tolpoortjes, te weten in de Westerscheldetunnel en Kiltunnel. Automatische tolheffing is nieuw voor Nederland.

RDW sluit deal met Via Verde

De automatische tolheffing wordt geregeld via het Portugese bedrijf Via Verde. Dit bedrijf won de aanbesteding bij de RDW op automatische tolheffing – ook wel free flow tolheffing genoemd – mogelijk te maken. Het is straks de bedoeling dat de weggebruiker een account bij Via Verde opent en zonder bijkomende kosten een zogeheten dienstverleningsovereenkomst afsluit. Via Verde incasseert dan op een vooraf afgesproken wijze het verschuldigde tolgeld. De RDW verwacht dat ook andere private partijen interesse hebben om toldiensten aan te gaan bieden. Mensen die door de Blankenburgverbinding rijden, kunnen ook rechtstreeks en anoniem hun tolgeld betalen bij de tolheffer.

Blankenburgverbinding - Foto via https://www.blankenburgverbinding.nl/bibliotheek_/foto++video+blankenburgverbinding/default.aspx

Vragen Blankenburgverbinding

Hoeveel verkeer gaat er straks over de nieuwe verbinding?

Rijkswaterstaat: “Modelberekeningen die zijn uitgevoerd in de Verkenningsfase laten zien dat er bij lage economische groei ongeveer 74.000 motorvoertuigen per etmaal over de verbinding rijden en bij hoge economische groei ongeveer 97.000 motorvoertuigen. Deze cijfers gaan niet uit van tolheffing. In de Planuitwerkingsfase is alleen gerekend met een hoge economische groei en tolheffing en dan maken in 2030 circa 68.000 motorvoertuigen gebruik van de Blankenburgverbinding. Er is enkel gerekend met een hoge economische groei om de worst case-effecten voor verkeer en milieu in beeld te brengen, om het ontwerp zo robuust mogelijk te maken.”

Voor welke voertuigen is de nieuwe Blankenburgverbinding geschikt?

Rijkswaterstaat: “De Blankenburgverbinding is toegankelijk voor auto’s, vrachtwagens, bussen en motoren.”

Hoe lang wordt de Blankenburgverbinding?

Rijkswaterstaat: “De Blankenburgverbinding is 4,2 km lang en loopt vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen tot aan de A15 aan de oostkant van Rozenburg. Via de Maasdeltatunnel (ongeveer 900m lang) loopt de verbinding onder de Nieuwe Waterweg/het Scheur door, met aan de noordzijde een landtunnel van ongeveer 500 meter, de Hollandtunnel. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg, met een maximumsnelheid van 100 km per uur en drie rijstroken per rijrichting. De A20 krijgt drie rijstroken per rijrichting, tussen het Kethelplein en het knooppunt Vlaardingen (A20-A24 Blankenburgverbinding).”

Is de Blankenburgverbinding eigenlijk wel noodzakelijk?

Rijkswaterstaat: “De Blankenburgverbinding is noodzakelijk om de bereikbaarheid, leefbaarheid en de economische activiteiten te garanderen. Naast het grootste havencomplex van Europa en Greenport Westland biedt de Rotterdamse regio ruimte aan zakelijke diensten en creatieve bedrijvigheid. Het bereikbaar houden van de Rotterdamse regio is hiervoor van groot belang; de Blankenburgverbinding maakt de gewenste situatie mogelijk. De Blankenburgverbinding sluit de A20 ten westen van Vlaardingen aan op de A15 aan de oostkant van Rozenburg.”

Meer informatie: www.blankenburgverbinding.nl