Autonieuws Elektrisch rijden

Subsidie elektrische auto: alle regelingen op een rij

april 28, 2022

Subsidie elektrisch rijden voor particulieren

Leaserijders met een auto van de zaak (die de auto niet zelf kopen maar er wel in rijden) profiteren al vele jaren van financiële voordelen (lage bijtelling) bij de overstap naar een milieuvriendelijke auto. Maar dat gold lange tijd niet voor particulieren die een auto zelf van hun eigen geld aanschaffen.

Gelukkig is daar verandering in gekomen. Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische auto willen aanschaffen, kunnen nu subsidie aanvragen bij de overheid (RVO.nl). Het gaat hier om de zogeheten Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) die geldt tot en met 31 december 2024.

In 2022 kunnen particulieren aanspraak maken op:

– € 3.350 subsidie vooreen nieuwe elektrische auto
– € 2.000 subsidie voor een gebruikte elektrische auto

De subsidie geldt niet alleen bij koop, maar ook bij private lease. In laatstgenoemde geval wordt de subsidie omgezet in een bijdrage van € 83 per maand voor een periode van 48 maanden.

Voorwaarden subsidie elektrische auto voor particulieren

Er gelden wel verschillende voorwaarden met betrekking tot de SEPP. Ten eerste moet de auto voldoen aan bepaalde voorwaarden:

– Minimale actieradius van 120 km
– De (oorspronkelijke) nieuwprijs, zoals geregistreerd in het kentekenregister van de RDW, moet liggen tussen € 12.000 en € 45.000
– De auto moet worden aangeschaft bij een erkend autobedrijf
– Het moet een originele elektrische auto zijn en die niet achteraf is omgebouwd naar een elektrische auto

Ten tweede is voor elk kalenderjaar (tot het einde van de subsidieregeling eind 2024) een bepaald budget gereserveerd door de overheid. Als de subsidiepot halverwege het jaar al leeg is, dan kun je in dat jaar geen subsidie meer krijgen. Op = op.

– Voor 2022 is € 71 miljoen subsidie voor nieuwe elektrische personenauto’s beschikbaar, waarvan eind april 2022 nog € 8,82 miljoen over was.
– Voor 2022 is € 20,4 miljoen subsidie voor gebruikte elektrische personenauto’s beschikbaar, waarvan eind april 2022 nog € 6,19 miljoen over was.

Wanneer subsidie elektrische auto aanvragen?

De subsidie voor elektrische personenauto’s voor particulieren kan pas worden aangevraagd nadat de koop- of leaseovereenkomst is gesloten. Ook moet de koop- of leaseovereenkomst van de auto zijn afgesloten in het kalenderjaar waarin je de subsidie aanvraagt. Het aanvragen van subsidie gaat via de RVO.

Let op: de subsidie wordt pas uitbetaald als de auto is geleverd, op naam is gezet van de subsidieontvanger en van de RVO een bevestiging is ontvangen. Er wordt geen voorschot uitbetaald. Ook mag je maar één keer gebruik maken van de subsidieregeling.

De subsidie is dus geen korting op de auto, maar een extraatje dat je achteraf ontvangt. Het subsidiebedrag wordt altijd aan de particulier uitbetaald, nooit aan een (auto)bedrijf. Het is wel mogelijk om een autobedrijf te machtigen om de subsidieaanvraag voor je te doen. Dit kan met het formulier machtiging intermediair subsidies.

Subsidie elektrische auto particulieren 2023 en 2024

De subsidie voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s voor particulieren wordt na 2022 stapsgewijs afgebouwd. Per 2025 eindigt deze subsidieregeling.

– De subsidie voor een nieuwe elektrische auto daalt in 2023 naar € 2.950
– De € 2.000 subsidie voor een gebruikte elektrische auto blijft in 2023 onveranderd
– De subsidie voor een nieuwe elektrische auto daalt in 2024 naar € 2.550
– De € 2.000 subsidie voor een gebruikte elektrische auto blijft in 2024 onveranderd

Geen subsidie voor hybride en plug-in hybride

De subsidie voor particulieren geldt alleen voor emissievrije voertuigen zonder uitstoot. Behalve batterij-elektriche auto’s geldt dit dus in principe ook voor waterstofauto’s, alleen zijn die door de dure techniek nog niet onder de € 45.000 euro te vinden. De SEPP geldt sowieso niet voor hybride auto’s en plug-in hybrides.

Subsidie elektrische bedrijfswagen

Behalve de subsidie voor particulieren is er ook subsidie voor ondernemers die een elektrische bedrijfswagen willen aanschaffen. Het gaat hier om de zogeheten Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) bij koop of financial lease van een elektrische bedrijfswagen of een bedrijfswagen op waterstof. De aanvraag verloop via de RVO. Bij operational lease moet de leasemaatschappij de aanvraag indienen.

Voor bedrijfswagens bedoeld voor goederenvervoer en een maximum toegestaan gewicht van 3.500 kg (categorie N1) geldt een subsidie van 10% van de netto catalogusprijs. Voor bedrijfswagens bedoeld voor goederenvervoer met een maximum toegestaan gewicht van 4.250 kg (categorie N2) geldt een subsidie van 10% van de verkoopprijs exclusief btw. Let op: in beide gevallen wordt een subsidie van maximaal € 5.000 uitgekeerd.

Subsidie elektrische vrachtwagens

Met ingang van 9 mei 2022 kunnen ondernemers ook subsidie aanvragen voor een elektrische vrachtwagen of een vrachtwagen op waterstof.

De hoogte van de subsidie hangt af van het soort vrachtwagen en de grootte van het bedrijf. Grote bedrijven kunnen in totaal (subsidie en belastingvoordeel) tot 40% van de meerkosten ten opzichte van een dieselvrachtwagen vergoed krijgen. Voor de kleine bedrijven met minder dan tien werknemers loopt dat op tot 60%.

Het gaat dan om de meerkosten bij aanschaf, aangezien elektrische vrachtwagens nog flink duurder zijn dan dieselvrachtwagens. De subsidieregeling loopt tot begin 2027. Voor de periode tot eind 2024 is in ieder geval ruim € 40 miljoen subsidie gereserveerd. Het beschikbare subsidiebudget voor de periode na 2024 wordt op een later moment bekend gemaakt.