Tech

Accu uit oude EV krijgt vaker tweede leven

augustus 4, 2022

Sinds 2020 is het percentage gerecyclede en hergebruikte accu’s van elektrische auto’s gestegen van bijna 70 tot 83 procent. Daar zijn twee belangrijke redenen voor: er zijn steeds meer elektrische auto’s en het aandeel batterijpakketten dat geschikt is voor hergebruik neemt toe.

Hergebruik accupakketten

Meer elektrische en hybride auto’s, dat betekent meer accu’s om te recyclen. Begin 2020 reden er nog slechts 200.000 elektrische personenauto’s in Nederland, begin 2022 was dit aantal toegenomen tot 380.000 voertuigen (cijfers RVO via NederlandElektrisch). Daarnaast lukt het steeds beter om accupakketten in andere toepassingen te gebruiken. In het afgelopen jaar bleek een groeiend aandeel van deze batterijen daarvoor geschikt.

Auto Recycling Nederland

Veel auto-importeurs in Nederland werken samen met ARN (Auto Recycling Nederland). Deze koepel van circa driehonderd autodemontagebedrijven specialiseert zich in toenemende mate voor de inzameling en hoogwaardige recycling van de accupakketten. In 2021 is via ARN 127.537 kilogram aan lithium-ion batterijen ingezameld en gerecycled. In 2020 was dat nog 121.020 kilogram.

Hoe werkt recycling van accu’s?

De recycling gebeurt op twee manieren:

Als je deze twee methodes bij elkaar optelt, kom je gemiddeld op 83 procent hergebruik met afgedankte accupakketten uit elektrische auto’s.

lithium-ion-batterij-ingrediënten

Inzameling van accupakketten

De lithium-ion batterijen uit elektrische auto’s, of onderdelen daarvan, worden bij autodemontagebedrijven en bij dealerbedrijven ingezameld. Daarbij is aandacht voor een zorgvuldige en veilige demontage, opslag en transport van accu’s en materialen. ARN ondersteunt de aangesloten autodemontagebedrijven met training en gereedschap om de batterij op een veilige manier te kunnen demonteren. Het transport vindt plaats door een gespecialiseerde inzamelingsbedrijf, dat gebruikmaakt van gecertificeerde verpakkingen om veilig vervoer en opslag te kunnen garanderen.

Wist je dat?

Autoproducenten en -importeurs wettelijk verplicht zijn om de batterijen voor de aandrijving en een elektrische auto weer in te nemen?

Lees ook: Alles over hybride accu’s, levensduur, prijs, reparatie of vervangen